Powrót na stronę główną


PROFILAKTYKA W WARSZAWIE

 

Szkolne Atelier Artystyczne
Magdalena Wójcik

Dodatkowe zajęcia i konstruktywne zainteresowania stanowią istotny obszar ochronny. Młodzi ludzie, którzy przeznaczają swój wolny czas na rozwijanie pasji i zainteresowań, znacznie rzadziej podejmują zachowania szkodliwe dla zdrowia. Dobrym przykładem rozwijania pasji jest idea Szkolnego Atelier Artystycznego. Ten pomysł zaproponowała Barbara Kitta-Gajkowska – artysta plastyk, w odpowiedzi na potrzebę rozwijania umiejętności twórczego myślenia i kształcenia artystycznego w polskich szkołach. Jest to oferta artystycznych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole, których realizacja wymaga połączenia wiedzy i umiejętności pochodzących z różnych dziedzin artystycznych, m.in. plastyki, muzyki, filmu, grafiki komputerowej czy fotografii. Praca ta organizowana jest przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów kierunkowych, często wspierana przez szkolnego psychologa czy pedagoga. W artykule przedstawiam funkcjonowanie Szkolnego Atelier Artystycznego w Gimnazjum nr 73 w Warszawie. (...)