Powrót na stronę główną


SZEŚCIOLATEK NA STARCIE…

 

Ostatni dzwonek! Przygotowanie dziecka do szkoły
Anna I. Brzezińska

Nie wszystkie dzieci rozwijają się w takim samym tempie i nie wszystkie w tym samym czasie mogą pochwalić się podobnymi osiągnięciami rozwojowymi. Na rozwój człowieka w każdym okresie jego życia wpływają liczne czynniki natury biologicznej i społecznej, co powoduje, że ludzie w podobnym wieku czasami znacznie różnią się od siebie. (...)