Powrót na stronę główną


ŚCIEŻKI KARIERY I ROZWOJU

 

Młody nauczyciel – samopoznanie, samoświadomość i kompetencje
Zuzanna Słoma, Dominika Szymańska

W zawód nauczyciela w sposób ciągły wpisana jest konieczność samoaktualizacji. Zdobywanie i doskonalenie potrzebnych, różnych kompetencji, poszukiwanie nowoczesnej wiedzy o świecie jako takim oraz z zakresu dyscypliny, której jest się przedstawicielem. A przede wszystkim gromadzenie i przetwarzanie wiedzy o samym sobie – własnych możliwościach i sposobach realizacji indywidualnego potencjału, poprzez który konstruktywnie wywiera wpływ na swoich podopiecznych. W niniejszym artykule poddajemy analizie problematykę odnoszącą się do poziomu kompetencji zawodowych młodego nauczyciela, jego zdolnością do autorefleksji i budowania właściwej koncepcji własnej roli zawodowej. (...)