Powrót na stronę główną


POTRZEBY I PROBLEMY ROZWOJOWE DZIECKA

 

Epidemiologia FAS – cz. I

Beata Skwarczek

Fetal Alcohol Syndrome jest to zespół chorobowy obserwowany u dzieci, których matki spożywały alkohol będąc w ciąży. Jest on następstwem teratogennego działania alkoholu na dziecko będące jeszcze w łonie matki. Skutki tego działania, czyli objawy FAS, to widoczne nieprawidłowości rozwoju twarzy, kończyn, narządów wewnętrznych oraz poważne uszkodzenia układu nerwowego, który jest najbardziej narażony, gdyż powstaje na samym początku i sukcesywnie rozwija się przez całą ciążę. W artykule, pierwszym z cyklu problematyki zaburzeń rozwojowych u dzieci spowodowanych zespołem FAS, prezentuję zagadnienia definicyjne, badania i cechy choroby, jakie wywołuje ten rodzaj schorzenia. (...)